Vad är en cookie?

En cookie (eller en kaka) är en liten textfil som bl.a. innehåller information om hur du som besökare interagerar med en webbplats, vilka inställningar du har gjort och vilken enhet du använder. Observera att en cookie endast består av en text. Den är inte ett program och innehåller inte virus.

När du besöker en webbplats sparas textfilen i din webbläsare. Det finns två typer av cookies – tillfälliga och mer permanenta. De tillfälliga försvinner så fort du stänger ner webbläsaren. De mer permanenta lagras under en längre tid, men har ett utgångsdatum.

Cookie är viktiga för att webbplatsen ska fungera ordentligt och för att vi ska kunna förbättra din användarupplevelse, men du kan alltid välja att avvisa en cookie eller radera tidigare sparade. Cookies används också då vi visar innehåll som hämtas från en annan leverantör, till exempel filmer på YouTube. Den här typen av cookie kallas för tredjepartscookies.

Samtycke

Genom att fortsätta besöka vår webbplats, och låta din webbläsare vara inställd på att acceptera cookies, samtycker du till användning av cookies på vår webbplats.

Att tacka nej till cookies

Om du vill undvika cookies på din dator, kan du göra det genom att ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder.

Vill du ta bort tidigare sparade cookies, finns instruktioner för att rensa cookies i din webbläsare på Googles hjälpsidor.

Tänk på att om du väljer att inte tillåta tillfälliga sessionscookies, kommer webbplatsen inte att fungera optimalt. Mer om cookies finns att läsa på PTS hemsida.

Denna webbplats ägs av:

AMF Fastigheter AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm
Tel: 08-696 31 00

Läs mer om AMFs integritetspolicy här.

 

What is a cookie?

A cookie is a small text file containing information such as how you interact with a website during your visit, any user preferences you may have selected and what device you are using. Note that a cookie consists solely of a text. It is not a programme and does not contain any virus.

When you visit a website, the text file is stored in your browser. There are two types of cookie, temporary and more permanent. Temporary cookies disappear as soon as you close your browser. The more permanent type are stored for a longer period, although even these have an expiry date.

Cookies are important if the website is to function properly and so that we can improve your user experience, however, you can always choose not to accept cookies or to erase those that have already been saved. Cookies are also used when we display content from another supplier, for example videos on YouTube. This type of cookie is called a third-party cookie.

Consent

By visiting our website and allowing your browser settings to accept cookies, you consent to the use of cookies on our website.

Choosing not to accept cookies

If you wish to avoid cookies on your computer, you can do so by setting your browser to automatically refuse cookies or inform you that a website contains cookies. How you do this depends on which browser you use.

If you want to remove previously stored cookies, instructions are available in your browser from Google Help.

Please bear in mind that if you disable temporary session cookies, the website will not function optimally.

You can learn more about cookies on the PTS website.


This website is owned by:

AMF Fastigheter AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm
Tel: +46 (0)8 696 31 00

Read more about AMF’s privacy policy here.